חזרה לנוגדי קרישה/טסיות ב chronic subdural hematoma

מקרי דימום תת-עכבישי כרוני (chornic subdural hematoma, cSDH) בקשישים המקבלים נוגדי טסיות (antiplatelets) או נוגדי קרישה (anticoagulant) מאתגרים את הרופא לאזן בין עצירת הדימום מחד, ומניעת אירועי קרישיות או תסחיפים, בגינו ניתן טיפול זה מלכתחילה.

בהמשך לסקירה מ2012, פרסם כתב העת Neurology סיקרה מערכתית של המחקרים החדשים בנושא.

החוקרים בחנו מחקרים חדשים מהשנים 2012-2016 שכללו קשישים (>65 שנים) שסבלו מSDH חבלתי או כרוני תחת שימוש בנוגדי קרישה או נוגדי טסיות.

מאפייני המחקרים

סה"כ מחקרים שנמצאו: 7
גיל ממוצע: 72 שנים
הטיפולים שנבחנו:
נוגדי קרישה בלבד: 2 מחקרים.
נוגדי טסיות בלבד: מחקר אחד
נוגדי קרישה או נוגדי טסיות, במעורבב: 4 מחקרים.

תוצאות לפי סוג הטיפול

 • נוגדי קרישה בלבד:

  סיכון מוגבר נמצא בשני המחקרים:
  • יחס צולב (odds ratio)‏: 1.75, רווח בר-סמך של 95%: 0.18–16.86
  • יחס צולב: 2.7, רווח בר-סמך של 95%: 1.42–6.96
 • נוגדי טסיות בלבד:

  הטיפול לא לווה בחזרת הדימום.

תוצאות לפי סוג הטיפול (המשך)

 • נוגדי קרישה או נוגדי טסיות, במעורבב:

  רק מחקר אחד (מתוך הארבעה) מצא קשר מובהק בין הטיפול לחזרת הדימום.

סיכום

בקשישים שפיתחו דימום תת-עכבישי כרוני (chornic subdural hematoma), טיפול נוגד קרישה מלווה בסיכון מוגבר לחזרת הדימום בעוד ש טיפול נוגד טסיות אינו מלווה בסיכון מוגבר זה

1. Nathan S, Goodarzi Z, Jette N, Gallagher C, Holroyd-Leduc J. Anticoagulant and antiplatelet use in seniors with chronic subdural hematoma Systematic review. Neurology [Internet] 2017 [cited 2017 Apr 15];10.1212/WNL.0000000000003918.
http://www.neurology.org/content/early/2017/04/14/WNL.0000000000003918

לחץ לחזרה לDoctorsOnly