השפעת תנודות במשקל הגוף על הסיכון לאירועי לב וכלי-דם

תנודות במשקל הגוף מוכרות כגורם סיכון לאירועים קורונריים ותמותה באלו ללא מחלות לב וכלי-דם (CV).

מחקר חדש, מכתב העת The New England Journal of Medicine, ביקש לבדוק האם הן ממשיכות להגדיל את הסיכון לאירועים אלו גם לאחר התפתחות מחלות CV.

המחקר התבסס על נתוני ניסוי Treating to New Targets שבחן את היעילות והבטיחות של atorvastatin בהפחתת הסיכון לאירועים קורונריים וCV.

פרוטוקול הניסוי

כל עלייה של סטיית תקן 1 בתנודות משקל הגוף לוותה בעלייה מובהקת בסיכון

הסיכון בקרב החמישון (20%) העליון של תנודתיות המשקל בהשוואה לחמישון התחתון

תנודתיות במשקל הגוף מעלה את הסיכון לאירועי לב וכלי ודם ותמותה - גם בקרב אלו שכבר סובלים ממחלת עורקים קורונריים, מעבר להשפעת גורמי הסיכון הרגילים.

Bangalore S, Fayyad R, Laskey R, DeMicco DA, Messerli FH, Waters DD. Body-Weight Fluctuations and Outcomes in Coronary Disease. New England Journal of Medicine [Internet] 2017 [cited 2017 Apr 6];376(14):1332–40. http://dx.doi.org/10.1056/NEJMoa1606148

לחץ לחזרה לDoctorsOnly