יעד HbA1c בקשישים סוכרתיים

הטיפול בסוכרת מצריך איזון בין התועלת מהפחתת HbA1c לבין תופעות הלוואי של תרופות להורדת רמת הגלוקוז בדם.

הסכנה מרמת HbA1c גבוהה הוכחה בחולים בגיל העמידה אך לא בחולי סוכרת קשישים, הרגישים עוד יותר לתופעות לוואי.

מחקר חדש מDiabetes Care, בחן את הסיכון לתמותה בקשישים לפי רמת HbA1c

פרוטוקול הניסוי

התפלגות גורמי התמותה בקרב משתתפי המחקר

הסיכון לתמותה בסוכרתיים לפי רמת HbA1c

הסיכון לתמותה בלא-סוכרתיים לפי רמת HbA1c

HbA1c>8.0% לווה בעלייה בתמותה הכוללת והפרטנית בקשישים סוכרתיים, אך ממצאים סותרים אחרים מצדיקים עדיין את התאמת יעד הטיפול לפי משך המחלה ותחלואה נלווית.

Palta P et al. Hemoglobin A1c and Mortality in Older Adults With and Without Diabetes: Results From the National Health and Nutrition Examination Surveys (1988–2011). Diabetes Care [Internet] 2017 [cited 2017 Feb 27];dci160042. http://care.diabetesjournals.org/content/early/2017/02/19/dci16-0042

לחץ לחזרה לDoctorsOnly